דיוק אופטיקס
הרבה מעבר למשקפיים
CONTEMPORARY
IS NEVER
TEMPORARY
— Massimo Vignelli